home               projekty               aktualności                  a propos

        wszystkie                 autorskie              doświadczenia            studialne

Bourg-la-Reine

Projekt:

Remont i przebudowa lokalu usługowego na apartamentFaza:  

I etap. Początek prac budowlano - remontowych - 2020 r.Klient:     

prywatnyFragment opisu  :

‘’... Celem projektu jest remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu

o powierzchni 100 m2 na funkcje mieszkalną kreując przestrzeń 

przeznaczoną dla 4-osobowej rodziny. Mieszkanie jedno-poziomowe

na dziedzińcu kwartału zabudowy biurowo- mieszkalnej, dawne atelier,

nie-przewietrzane, mono-orientacja

...”Michal Karol design & architecture                Paris                ︎    michalmkarol@gmail.com            ︎    +33 7 68 51 99 68     +48 884 888 725