home               projekty               aktualności                  a propos

        wszystkie                 autorskie              doświadczenia            studialne


Bourg-la-Reine

Projekt:

Remont i przebudowa lokalu usługowego na apartamentFaza:  

I etap. Początek prac budowlano - remontowych - 2020 r.Klient:     

prywatnyFragment opisu  :

‘’... Celem projektu jest remont i zmiana sposobu użytkowania lokalu

o powierzchni 100 m2 na funkcje mieszkalną kreując przestrzeń 

przeznaczoną dla 4-osobowej rodziny. Mieszkanie jedno-poziomowe

na dziedzińcu kwartału zabudowy biurowo- mieszkalnej, dawne atelier,

nie-przewietrzane, mono-orientacja

...”Michał Karol architektura                Paris, Kraków, Rzeszów                ︎    michalmkarol@gmail.com            ︎    +48 519 714 411    +33 7 68 51 99 68