home               projekty               aktualności                  a propos

        wszystkie                 autorskie              doświadczenia            studialne

Kamień

Projekt:

Koncepcja formy upamiętniającej na 700-lecie lokacji wsi.Faza:  

Konkurs rzeźbiarsko - urbanistycznyOrganizator:     

Towarzystwo Przyjaciół KamieniaCzas:

wrzesień 2019Fragment opisu konkursowego :

‘’... Refleksja nad istotą formy mogącej upamiętniać wydarzenie historyczne

jakim była lokacja wsi Kamień stała się genezą projektu. Uznano, że prawidłową

odpowiedzią na temat konkursowy jest odpowiednie sformułowanie pytania,

nie o formę w rozumieniu kształtu, a formy inaczej sposoby na pamiętanie

o tym co wydarzyło się i trwa w Kamieniu od 700 lat. Projekt więc skupia się

na formach oddawania szacunku i dostrzegania wartości w trzech podstawowych

materiach, które tworzą to miejsce, są to: teren naturalny/ ziemia, czas

wyrażony poprzez elementy budujące przestrzeń i materiał. u.....”Michal Karol design & architecture                Paris                ︎    michalmkarol@gmail.com            ︎    +33 7 68 51 99 68     +48 884 888 725