home               projekty               aktualności                  a propos

        wszystkie                 autorskie              doświadczenia            studialne
Ossolineum

Projekt:

Aranżacja wystawy stałej MKL’uFaza:  

Konkurs - uczestnictwo - udział w wystawie pokonkursowej 


Autorzy:     

Scenografia - Michał KAROL, Renata MOTYKA, Agnieszka WOZNIAK

Wizualizacje - Maciej KUBIK

Lektor - Beata ZAREMBIANKA


Organizator:     

Zakład Narodowy im. Ossolińskich i fundacja Art transparentCzas:

maj - czerwiec 2020Opis:    

We Wrocławiu na Placu Uniwersyteckim przy ul. Szewskiej, 600 km od Lwowa,

gdzie 200 lat temu tworzono Zakład Narodowy im. Ossolińskich –

powstaje Muzeum im. Książąt Lubomirskich, niegdyś integralna część Ossolineum.

„…Ossolineum to jest rzecz, dla której można i warto życie poświęcić.

Co się tam robi, to jest praca dla przyszłości, a to samo daje duże zadowolenie,

większe dla ludzi naszego typu niż samo zaspokajanie potrzeb chwili…”


to słowa byłego stypendysty Kazimierza Tyszkowskiego, który pisał

do Mieczysława Gębarowicza. Słowa te potwierdzają fenomen

i istotę Ossolineum oraz wielką wagę tego przedsięwzięcia.

Zainspirowani ideą i działalnością Zakładu na przestrzeni wieków, pragniemy zaprezentować propozycję Projektu wystawy stałej

dla przyszłego Muzeum im. Książąt Lubomirskich we Wrocławiu.

Poniższe opracowanie konkursowe obejmuje swym zakresem Projekt aranżacji

wystawy stałej Muzeum, a także stawia za cel odnalezienie wspólnej narracji

pomiędzy historią i teraźniejszością.

Działając w zgodzie z myślą o „współczesnym miejskim pałacu”,

którą zaproponowała pracownia architektoniczna WXCA, tworzymy Projekt,

który będąc dialogiem między przeszłością a współczesnością,

stanowi połączenie dwóch światów sztuki klasycznej - historycznej

w murach nowoczesnej architektury.

Choć Zakład Narodowy im. Ossolińskich dziś znajduje się w zupełnie innej

lokalizacji i innej sytuacji geo-politycznej niż 200 lat temu,

nadal kontynuuje on swoją działalność i wypełnia swoją kulturotwórczą

rolę jako zwierciadło cywilizacji i polskiego dziedzictwa. 

Michal Karol design & architecture                Paris                ︎    michalmkarol@gmail.com            ︎    +33 7 68 51 99 68     +48 884 888 725